naar de inhoud
Terug naar home

Eigen Dossier

Doorpakken op digitalisering

Wat is een eigen dossier?

Het mbo maakt zich sterk voor het ontwikkelen van een Eigen dossier. Simpel gezegd is dit een digitaal dossier waarin een burger (student, werkende of werkzoekende) alle leer- en ontwikkelopbrengsten die hij gedurende zijn loopbaan opdoet, kan onderbrengen, beheren en delen. Het unieke van een Eigen Dossier is dat het gekoppeld is aan de identiteit van de burger. Hierdoor zijn derden er zeker van dat diploma’s (of onderdelen, zoals Edubadges, mbo-verklaringen, portfolio’s en skills) zijn geverifieerd en gevalideerd. De burger kan zijn gegevens veilig en vertrouwelijk uitwisselen met aangesloten partijen, zoals werkgevers, opleiders, uitvoeringsorganisaties of loopbaanontwikkelingsorganisaties.

Waarom is het van belang?

De arbeidsmarkt is meer dan ooit in beweging. Leven lang ontwikkelen (LLO) wordt de norm. Vanuit dit perspectief is een actueel overzicht van wat je kan, wat je weet, wie je bent en wat je hebt gedaan cruciaal. Met het Eigen Dossier kun je al die informatie over je ontwikkelopbrengsten op één plek beheren en delen zodat je kunt blijven aansluiten op een steeds veranderende arbeidsmarkt

De uitwisseling van gegevens

Het Eigen Dossier bevat ‘onder de motorkap’ techniek en functionaliteit, om te zorgen dat de burger geïdentificeerd is en over een veilige toegang beschikt en om een betrouwbare uitwisseling mogelijk te maken tussen partijen die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van hun rol zijn ze aanbieder en/of afnemer. Dit kunnen onderwijsinstellingen, werkgevers, instanties zoals het UWV en DUO of loopbaanontwikkelingsorganisaties zijn.

Loopbaanroutes

Loopbanen verlopen niet meer zoals vroeger langs traditionele en vastomlijnde routes, van school tot aan pensionering. Door de vergaande globalisering en digitalisering ontstaat een grote variëteit in loopbaanroutes. Bestaande banen veranderen of verdwijnen. Dit vereist flexibeler routes, om een duurzamere inzetbaarheid van zowel werknemers als werkgevers mogelijk te maken. Voor een mbo-student start de loopbaan bijvoorbeeld al bij de beroepspraktijkvorming tijdens de studie. Voor andere studenten start de loopbaan op het moment dat zij de arbeidsmarkt betreden, al dan niet in bezit van een startkwalificatie. Werkenden zullen zich gedurende hun loopbaan in toenemende mate heroriënteren en/of herkwalificeren door middel van opscholing, omscholing of bijscholing. Soms zijn dit gewenste of bewuste keuzes, soms zijn er externe omstandigheden die een herbezinning vereisen. Het Eigen Dossier faciliteert de student, werkende of werkzoekende bij dit ontwikkelproces.

Klik op de afbeelding voor de volledige grote

Praktijkvoorbeelden

Voor het mbo zijn drie voorbeeldscenario’s uitgewerkt waarin het Eigen Dossier een belangrijke rol kan spelen. Voor de beeldvorming zijn de scenario’s vertaald in een “app” weergave die deze scenario’s kunnen ondersteunen.

Wat?

Wettelijk gezien heeft elke student die is ingeschreven bij een mbo-instelling, zoals Emma, de mogelijkheid om een of meerdere keuzedelen bij een andere instelling te volgen. Bijvoorbeeld voor een verbreding of verdieping op de eigen opleiding.

Hoe?

Wil je aan de slag met professionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid maar weet je niet hoe te beginnen? Dan raden wij je aan om een kijkje te nemen in de keuken van een ander. Dit overzicht biedt daarin perspectief, maar om meer te weten te komen van deze inspirerende voorbeelden raden we je aan om ons kookboek te raadplegen (volgt nog).  

Hulpmiddelen?

Website kiesmbo.nl, Eigen Dossier-studentapp en uitwisseling met SIS-instellingen.

Wat?

Wettelijk gezien heeft elke student die is ingeschreven bij een mbo-instelling, zoals Emma, de mogelijkheid om een of meerdere keuzedelen bij een andere instelling te volgen. Bijvoorbeeld voor een verbreding of verdieping op de eigen opleiding.

Hoe?

Wil je aan de slag met professionalisering op het gebied van ict-bekwaamheid maar weet je niet hoe te beginnen? Dan raden wij je aan om een kijkje te nemen in de keuken van een ander. Dit overzicht biedt daarin perspectief, maar om meer te weten te komen van deze inspirerende voorbeelden raden we je aan om ons kookboek te raadplegen (volgt nog).  

Hulpmiddelen?

Website kiesmbo.nl, Eigen Dossier-studentapp en uitwisseling met SIS-instellingen.

Wat?

Floor kan haar Eigen Dossier gebruiken voor het aanmeld- en intakeproces bij doorstroming naar het hbo. Naast de formele aanmeldprocedure kan ze relevante gegevens uit het dossier delen met de hbo-instelling.

Hoe?

Floor meldt zich aan via Studielink en deelt de gevraagde informatie uit haar Eigen Dossier met de hbo-instelling. Daarna ontvangt ze een uitnodiging met instructies voor de intake.

Hulpmiddelen

Studielink, Eigen Dossier-studentapp

Meer weten?

Het team Eigen Dossier van Doorpakken op Digitalisering heeft een Whitepaper gepubliceerd. Het document gaat dieper in op wat een Eigen Dossier is, hoe het zich verhoudt tot EDUmij en hoe het team Eigen Dossier van Doorpakken op digitalisering zich dit thema voorstelt.

In gesprek met ons?

Het formulier is succesvol verzonden. Er wordt zo snel als mogelijk contact met je opgenomen.

Er is iets fout gegaan, probeer het later nog eens