naar de inhoud

Doorpakken op digitalisering

Online publicaties Doorpakken op digitalisering

De mbo-sector heeft de ambitie om een leven lang ontwikkelen voor álle lerenden te realiseren. Dat vraagt om een flexibele inrichting van het onderwijs en de organisatie, en aandacht voor leren op maat. Digitalisering is een belangrijk middel om deze en andere ambities waar te maken en de randvoorwaarden ervoor te realiseren. Met het programma Doorpakken op digitalisering willen we door meer samen te werken sneller succesvolle veranderingen in gang kunnen zetten.

Op deze site gaan we dieper in op ieder thema. Wat houdt het thema in? Wat doet het themateam, ook voor jouw school? Voor wie is het belangrijk? En wat zijn concrete stappen om mee aan de slag te gaan?

Doorpakkers het magazine
Het programma Doorpakken bevindt zich in de laatste fase. Een mooi moment om de waardevolle inzichten en resultaten van alle teams samen te laten komen in ‘Doorpakkers’, een inspirerend magazine van 32 pagina’s met interviews, columns, best practices, cijfers, praktische tips en heel veel inzichten. Wat leerden de deelnemers van het programma? Hoe dragen de thema’s van Doorpakken bij aan onderwijskundige thema’s? En hoe gaan zij en hun scholen straks zelf aan de slag met digitaliseringsvraagstukken? Je leest het állemaal in het magazine Doorpakkers.

Doorpakken de Film
Wat is Doorpakken op Digitalisering? Wat is de meerwaarde van de MORA? Wat kun je met een FIM? Waarom zijn persona’s belangrijk? In onderstaande laagdrempelige Doorpakken-film, naar analogie van een racecircuit, wordt in één klap helder wat het programma is en wat de themateams hebben bereikt. Ook handig: alle producten die in de film aan bod komen, kun je via een QR-code scannen op bijbehorende Vaart maken met Digitalisering poster.

Korte introductie thema's

De ondersteuning van een leven lang ontwikkelen voor starters, herstarters en doorstarters is een belangrijke ambitie in het mbo. Voor een goede inrichting daarvan zijn een ict-fundament en architectuur noodzakelijk. In alle thema’s van dit programma speelt Leven lang ontwikkelen een rol. Het thema heeft daarom een overkoepelend karakter. 

Bij dit thema lees je meer over het integreren van digitaal burgerschap in je onderwijs, het belang van dit thema en krijg je tips en hulpmiddelen aangereikt om aan de slag te gaan.  

De ambities om het onderwijs meer flexibel en op maat te organiseren, vragen om leermiddelen en een leermiddelenketen die hierbij passen. Modulair, flexibel, en eigentijds zijn hierbij kernbegrippen.

Wanneer een lerende zich een leven lang ontwikkelt, wellicht aan verschillende onderwijsinstellingen, is het gewenst dat de lerende één eigen dossier heeft om alle leergegevens in op te slaan. In een eigen digitaal dossier zijn deze gegevens altijd en overal toegankelijk. 

Onderwijslogistiek brengt de onderwijsleervraag van de student en het onderwijsaanbod van de mbo-instelling op passende en effectieve wijze bij elkaar. Daarbij wordt gezocht naar serviceconcepten waarin er een balans is tussen een op maat gesneden leertraject voor de student enerzijds, en de betaalbaarheid en organiseerbaarheid voor de mbo-instelling anderzijds. 

Het gebruik maken van data kan behulpzaam zijn in het centraal zetten van de student en de levenslange ontwikkeling van die student. Dit thema heeft als doel om de mbo-instellingen de mogelijkheid te bieden om met data het onderwijs te kunnen verbeteren.

In alle thema’s komen veel kansen aan de orde voor vernieuwing en verbetering van het mbo-onderwijs door en met digitalisering. Techniek helpt ons daarbij, maar de docenten maken het verschil. De kennis en vaardigheden die docenten hiervoor nodig hebben, de ict-bekwaamheid, is een belangrijk fundament voor het benutten van de mogelijkheden van digitalisering. 

Innovatiekracht en organisatieveranderingen zijn nodig om de ambities van het mbo en in dit programmaplan daadwerkelijk waar te maken. Daarom is dit ook als thema expliciet benoemd. We kiezen daarbij voor een wat andere aanpak dan bij de andere thema’s, door de thema-teams van de andere thema’s nadrukkelijk en persoonlijk te ondersteunen vanuit dit.

Over het programma

Het programma Doorpakken op digitalisering is van start gegaan in januari 2020. MBO Digitaal treedt op als penvoerder van het programma. Het doel is om het mbo te helpen met strategische ambities als een leven lang ontwikkelen en flexibeler onderwijs op maat. Digitalisering is een belangrijke voorwaarde om dit te kunnen realiseren. Tegelijkertijd kan het lastig zijn om dit in gang te zetten. Daarom geloven we in de kracht van samenwerken. In het programma Doorpakken op digitalisering werken mbo-scholen samen met 6 landelijke partners op 8 thema’s om digitalisering in het mbo op de kaart te zetten Meer over het programma lees je op de programmasite mbodigitaal.nl/doorpakken.

Op de hoogte blijven en meedoen?

Blijf je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van het programma? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van MBO Digitaal of blijf op de hoogte via de LinkedIn-groep van het programma.

Wil je meedenken en ook meedoen met de teams? Meld je dan bij de aanvoerder van dat team, te vinden via de programmasite. Voor algemene vragen over bijvoorbeeld samenwerking met het programma of bestuurlijke deelname kun je je melden bij programmamanager Manon Geven.

Kies een thema om door te gaan: